Wij gaan ervoor, altijd dichtbij !


Wat we bereikt hebben!

De afgelopen 4 jaar hebben wij van de Eerselse kiezers de stem gekregen om bestuursverantwoordelijkheid te dragen. We hebben inmiddels samen al veel kunnen realiseren:

 • Eersel is een zelfstandige gemeente gebleven; 'Dichtbij & Betrokken' blijven onze kernwaarden.
 • 'Dorpen maken het verschil': een nieuwe medewerker dorpsparticipatie is aangetrokken die in nauw contact staat met inwoners en dorpsraden. Wij geven daadwerkelijk invulling aan 'leefbaarheid' in al onze kernen!
 • Wij kennen een cyclisch bouwbeleid; een betaalbaar huis voor iedereen, nu en straks. Dit komt regelrecht uit ons partijprogramma en is in dit college, met onze wethouders, gestart. We hebben voor alle dorpen, samen met inwoners en dorpsraden, een vlekkenplan gemaakt. Daarin opgenomen de mogelijke bouwlocaties. Dit heeft als basis gediend voor de gemeente om mee aan de slag te gaan. 120 woningen per jaar worden kwalitatief ingepast.
 • Duurzaam samenleven heeft de volle aandacht gekregen; de energietransitie op de juiste manier en op op de juiste plaats uitvoeren. Hierbij hebben we oog voor onze omgeving en het buitengebied. Hierbij staat het combineren van kansen, waar mogelijk (project A67), bij ons hoog in het vaandel. Ook heeft Eersel Samen Anders reeds een voorzien getroffen voor 1 miljoen euro om de verduurzaming vorm te geven. Eersel loopt voorop als het gaat over de verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoed. Ook ondersteunen we het plan voor aanplanten van 400.000 bomen.
 • De dorpsraden zijn een belangrijke partner en hebben meer daadkracht gekregen.
 • Sportvoorzieningen blijven een belangrijke voorziening in élke kern, hierin is geïnvesteerd (waaronder led-verlichting, kunstgras EFC).
 • Toerisme en recreatie (vrijetijdsbesteding)is een belangrijke pijler voor onze gemeente. Met het opzetten van Visit-Eersel en de verhoogde aandacht voor recreatie en cultuur (bijvoorbeeld Kempenmuseum) heeft Eersel Samen Anders hier een belangrijke bijdrage aangeleverd en mogelijk gemaakt.
 • Steensel weer één dorp, het verplaatsen van gemeenschapshuis naar de kerk.
 • Ondersteuning van Buurtboerderij Eersel in de vorm van subsidie.
 • Er zijn al gelden gereserveerd om in 2026 een nieuw zwembad te kunnen realiseren.
 • Éénzijdige focus op economisch groei is onvoldoende. We hebben daarom ingezet (en aandacht gevraagd) op het creëren van een gezonde en brede welvaart. Wat is groei immers als deze niet wordt doorvertaald naar kwaliteit van leven, gezondheid en kansen voor iedereen.
 • Covid-19 heeft een enorme impact gehad (en nog steeds) voor al onze inwoners, verenigingen en ondernemers. We hebben meegedacht en ondersteuning en verlichting geboden. Dit blijven we doen zolang dit nodig is.
 • De plannen zijn uitgewerkt en de aanleg van het fietspad Duizel-Knegsel wordt uitgevoerd.
 • Een Burgerpeiling laat zien dat onze gemeente op alle onderdelen (woon en leefbaar klimaat + relatie inwoner - gemeente + dienstverlening + zorg en welzijn) hoger scoort ten opzichte van 2018 en ten opzichte van andere gemeenten. Burgermeester Wouters "wij zijn zeer trots op deze mooie resultaten"
 • Financieel staat onze gemeente er zeer gezond bij, zowel structureel als incidenteel.

Dit is zomaar een greep uit de successen die we samen hebben kunnen realiseren. Daarbij is het belangrijk dat Eersel Samen Anders de kloof tussen politiek en burger kleiner blijft maken en vol blijft inzetten op de leefbaarheid in onze dorpen en wijken.

Download ons Eersel Samen Anders overzicht!