zorg

Zorg voor senioren en mantelzorgers

Eersel is een sociale gemeente waar we omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen. Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving en de kans krijgen om het beste uit zijn of haar leven te halen. De gemeente Eersel moet klaar staan voor haar inwoners als dit – tijdelijk – niet lukt, bijvoorbeeld door een sociale, geestelijke of lichamelijke beperking. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt, die bij hem of haar past.

Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, thuisnabij in hun eigen omgeving en met de ondersteuning, die ze daarbij nodig hebben. Dat is logisch toch ! Als je gezondheid je onverhoopt in de steek laat, sta je er nooit alleen voor. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen.

Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg laagdrempelig en dicht bij mensen aanbiedt. Het beleid om ouderen in beginsel langer zelfstandig te laten wonen is algemeen aanvaard. Inwoners, de gemeente, de zorginstellingen en de bedrijven moeten partners van elkaar worden. Als Eersel samen Anders gaan we voor het versterken van deze samenwerking om niemand buiten de boot te laten vallen.

Denk bijvoorbeeld aan de Woonservicezones van onder andere het Dolium in Eersel maar ook de steunpunten als Kempkeshof in Wintelre, de Leenhoef in Knegsel, de Zorg- boerderijen, de Bolle Akker in Vessem alsmede het verzorgingshuis Groenendaal in Vessem. Dit maakt het mogelijk dat de zorg ook in de toekomst betaalbaar blijft. Een dorpsondersteuner / zorgcoordinator vervult hierin een belangrijke rol. De gemeente moet daarin faciliteren. Zo wordt op dit moment onderzocht op welke manier welke en hoeveel passende zorgwoningen nodig zijn en deze verwerken in een Visie Zorg & Wonen Eersel samen Anders wil ook, meer nog dan nu het geval is, de mogelijkheden bieden om mantelzorgwoningen mogelijk te maken voor haar inwoners die zijn of haar ouders in de buurt willen hebben voor de tijd dat ze hulp nodig hebben.

Belangrijk : een goed functionerend en toegankelijk WMO-loket waar snel en effectief de juiste zorg en/of voorziening wordt geregeld.


Vrijwilligers en mantelzorgers

Alleen ga je sneller maar samen kunnen we meer. Eersel samen Anders vertrouwt op de kracht van de inwoners uit onze gemeente. De inzet van vrijwilligers en mantelzorgers wordt steeds belangrijker voor onze samenleving. Als mantelzorger is het soms moeilijk om β€˜nee’ te zeggen. Zij zorgen goed voor een ander, maar niet altijd goed voor zichzelf. Om te voorkomen dat mantelzorgers, door de veelheid aan taken die op hen neerkomen, overbelast raken, is het belangrijk om tijdig te signaleren wanneer zij hulp van buitenaf nodig hebben. Dit en het bieden van mantelzorgondersteuning is noodzakelijk.

Waar nodig en mogelijk moeten belangen- en/of vrijwilligersverenigingen ondersteund worden. De gemeente Eersel heeft een geweldig vrijwilligersklimaat en dat moeten we koesteren, waarderen en verder stimuleren. Het is belangrijk dat er gezamenlijke betrokkenheid is en dat de gemeente dit ook laat blijken. Vooraf duidelijke afspraken maken, de verwachtingen met elkaar managen en eerlijk zijn naar elkaar.