Woningbouw & Ruimtelijke Ordening

Als inwoners van de gemeente Eersel mogen we best trots zijn dat we wonen, leven en werken in een slimme wereldregio; Brainport. Onze regio staat in de top 3 van succesvolste regio’s in Nederland. Dit biedt voor de inwoners en ondernemers van gemeente Eersel veel mogelijkheden en kansen. Op het gebied ontwikkeling, ondernemen, werkaanbod, recreatie en ontspanning. Het is Kempisch wonen in een wereldregio.

Een succesvolle regio brengt echter ook regionale vraagstukken met zich mee. Een prominent aandachtspunt is de Eerselse woningmarkt. Deze staat enorm onder druk! En vooral onze jong volwassenen, starters, één-gezinshuishoudens en zorgbehoevenden zitten klem in deze woningmarkt. Eersel Samen Anders werkt continu met volle inspanning aan dit vraagstuk. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan, hierdoor zijn er al veel nieuwe woningen (jaarlijks +100) in de gemeente gerealiseerd, en dat blijven we doen. Dit beleid pakken wij door!


Eersel Samen Anders werkt continu aan:

  1. Meer nieuwe woningen in de gehele gemeente (+120 ieder jaar)
  2. Het versnellen van de woningbouwontwikkelingen
  3. Passende Woningbouw (voor doelgroepen die klem zitten in de markt)
  4. Groen, Duurzaam en Kwalitatief wonen


Meer woningen (+120 ieder jaar)

Eersel Samen Anders de afgelopen periode hard geknokt voor meer nieuwe woningen. Zo hebben wij er in de afgelopen periode voor gezorgd dat er ieder jaar meer dan +120 nieuwe woningen in de gemeente zijn bijgekomen. Verspreid over de verschillende dorpen. Tot 2030 gaan we voor 1200 extra woningen. Maar kwantiteit alleen is niet genoeg!


Versnellen van woningbouwontwikkelingen

Woning ontwikkeltrajecten blijken vaak (te) lang te duren door de nodige wettelijke procedures, bezwaren en onderzoeken. Daarom moeten we de ontwikkelcapaciteit (van de gemeente) verhogen en versnellen. Ervoor zorgen dat er meer trajecten tegelijkertijd lopen, zodat we nieuwe woningen voor onze inwoners kunnen leveren. Eersel Samen Anders heeft deze verhoging en versnelling in 2020 al ingezet en hiermee gaan we in de komende periode volop door. Maar ook dit is nog niet voldoende!


Passende woningbouw

Even zo belangrijk is het dat er passende woningbouw komt. Woningbouw welke bestemd is voor doelgroepen die echt klem zitten. Om de passende aansluiting op de vraag goed te vinden hebben wij bijvoorbeeld intensief contact gehouden met 'Jongeren in Nood'; opgericht door jeugd uit de Kempen die klem zitten. Eersel Samen Anders stuurt op een divers woningbeleid, met o.a. sociale woningen, tiny houses en woningen in verschillende prijsklassen van starter tot hoger segment


Groen, Duurzaam en Kwalitatief wonen

Eersel Samen Anders gaat voor een Kempische kwaliteit in nieuwe woongebieden. Om de grote woningbouwopgave te realiseren worden er nieuwe (nog aan te wijzen) uitbreidingslocaties aan de randen van de dorpen worden beoogd. Voor ons is van belang:


I. Omgevingsparticipatie

Nieuwe locaties hebben ook impact op de huidige leefomgeving; de groene dorpsranden, de weidse blikken richting het buitengebied, de kempische woonkwaliteit en de voorzieningen in onze dorpen. Wij willen een visie voor de omgeving. Lokale wonen met een lokale visie.

II. Behouden en versterken van de groene leefomgeving

Eersel Samen Anders hecht veel waarde aan ‘het behouden en versterken van de groene leefomgeving’ en ‘het Kempische karakter van onze zes dorpen en haar buurtschappen’. Dat betekent voor ons leven in een groene woonomgeving, klimaat adaptief en een uitnodiging voor gezonde activiteiten. Inwoners van Eersel kunnen een prettige ommetje maken op de fiets of te voet door een prachtige omgeving.

III. Kwalitatief en Duurzaam

Kempisch wonen betekent ook aandacht voor duurzame innovatie. Woningen zoveel als mogelijk ‘nul-op-de-meter’, energieneutraal. Woningen bouwen met ambachtelijke materialen passende bij de Kempen.