KleineBeerze

Natuur & Buitengebied

De natuur als goede buur. Hiermee willen we als Eersel Samen Anders zeggen dat wij onze bewoners graag willen laten genieten van de geweldige natuur en het mooie buitengebied dat bij onze dorpen en buurtschappen hoort. Het buitengebied wordt vooral gevormd door natuur en agrarische grondgebruik. Wij zijn trots op dit fraaie landschap. Dat we daarbij respectvol omgaan met onze landschappelijke omgeving en deze zo goed als mogelijk in stand houden spreekt voor zich.

400.000 bomen

Vanuit onze overtuiging hebben wij ook volmondig ja gezegd tegen het planten van 400.000 bomen de komende 10 jaar. Honderd hectare groen, gaan we gewoon doen.

Landschappelijke transitie

Onze boeren spelen een belangrijke rol, maar kennen ook een uitdagende tijd. Het beleid wordt gedicteerd vanuit Den Haag, maar we willen graag samen kijken hoe we vorm kunnen geven aan de transitie naar een (meer) duurzame en toekomstbestendige vee- en landbouwerij. Vanuit verschillende ‘thema’s’ wordt er immers een beroep gedaan op ons buitengebied: natuur, energie, land-en tuinbouw, recreatie en woningbouw. We ondersteunen daarom ook graag initiatieven die gericht zijn op vernieuwing zodat de agrarische sector duurzamer en gezonder wordt. Ondernemers die hierin kansen zien, krijgen daarvoor de ruimte en de tijd krijgen om realistische stappen te zetten.

Crossen in de bossen

Helaas blijkt niet iedereen even respectvol om te gaan met al het moois dat onze gemeente heeft te bieden. Crossen in de bossen, storten van afval of het negeren van een losloop verbod voor honden scoren hoog als het gaat om ergernissen van onze dorpsgenoten. Naar onze mening zou ons omvangrijke buitengebied met de aanstelling van een groene BOA geholpen kunnen worden. Meer en frequenter toezicht draagt bij aan een preventieve werking en het behoud van onze natuur.

Landschappelijke transitie

Een koppeling kan er gelegd worden met de geluidswerende energiewal, recreëren langs een lint van groene energie. Kronkelpaden voor fietsers, het meanderen van De Kleine Beerze en De Run zijn maar enkele voorbeelden van als het moois dat ons te wachten staat en waar wij als lokale partij voorstander van zijn.

Projecten integraal benaderen, koppelingen leggen

Een koppeling kan er gelegd worden met de geluidswerende energiewal, recreëren langs een lint van groene energie. Kronkelpaden voor fietsers, het meanderen van De Kleine Beerze en De Run zijn maar enkele voorbeelden van als het moois dat ons te wachten staat en waar wij als lokale partij voorstander van zijn.