Gilde

Leefbaarheid & Samenleving

Eersel Samen Anders is een lokale partij, betrokken bij haar inwoners. Onze leden, van jong tot oud, staan dan ook midden in de samenleving en hebben vaak nog nevenfuncties bij de diverse verenigingen die onze dorpen rijk zijn. Wij zijn een partij die luistert naar de inwoners van jong tot oud en die het belangrijk vindt dat de mensen weten waar ze terecht kunnen. Zowel bij onze fractieleden als op het gemeentehuis; we proberen ‘de politiek’ zo laagdrempelig mogelijk te houden.

Mail ons, bel ons. We luisteren graag naar uw behoeften, zorgen en ideeën.


Sport, fundamenteel voor ons welzijn en sociale cohesie

Fijn leven doen we samen. Eersel Samen Anders vindt het belangrijk dat we omkijken naar elkaar en zorgen voor elkaar. Waar je woont, daar wil je je thuis en veilig voelen. Het is belangrijk dat de praktische basisvoorzieningen in onze dorpen kunnen blijven bestaan en dat we de ruimte blijven hebben om te kunnen ontspannen en te genieten in de natuur van onze mooie Kempen. Dorpen maken het verschil, krachtige kernen; mooie mogelijkheden om de eigen kracht en ideeën van onze dorpen en de inwoners te versterken. Hierbij horen ook alle (sport)verenigingen. Sporten bevordert zowel de gezondheid als sociale cohesie. Eersel Samen Anders heeft bewondering voor de initiatieven die de verschillende verenigingen zelf ondernemen om hun sport aan te passen aan de veranderende samenleving. Om de sport zo breed mogelijk te maken vinden wij het belangrijk om de ontwikkelingen omtrent het zwembad in goede banen te leiden.


Aandacht voor alle kinderen

Eersel samen Anders gunt alle kinderen een onbezorgde tijd. De laatste jaren hebben we al kunnen zien dat inwoners graag de openbare ruimte leuker wil maken voor hun kinderen. Initiatieven vanuit dorpsraden, wijkraden en leefbaarheidsgroeperingen etcetera willen wij als Eersel Samen Anders omarmen. Spelen en leren. Omdat onze kinderen zoveel tijd op school of op de kinderopvang doorbrengen staan de scholen en de kinderopvang bij ons hoog in het vaandel. In alle dorpen is er een brede school met kinderopvang en vroeg- en voorschoolse educatie. Ook zijn al onze dorpen voorzien van een MFA. Deze sociale ontmoetingsplaats willen wij behouden.


Middelbaar onderwijs

In Eersel is het Kind Centrum Eersel en een vernieuwd OBS ‘t Busseltje. Maar ook de jeugd vanaf 12 jaar moet binnen De Kempen middelbaar onderwijs kunnen volgen. De aanwezigheid van middelbaar onderwijs in goede, duurzame huisvesting is van toegevoegde waarde voor het vestigingsklimaat van Eersel. We gaan de komende periode aan de slag met de huisvesting voor het Rythovius College.

Prettig wonen in alle dorpen en buurtschappen van gemeente Eersel voor jong én oud. Eersel Samen Anders ziet dan ook graag voorzieningen en activiteiten voor iedereen: voor de kwetsbare doelgroepen, voor diegenen met een beperking of voor mensen die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving. Iedereen moet de kans krijgen om het beste uit zijn of haar leven te halen. De gemeente Eersel moet klaar staan voor haar inwoners als dit - tijdelijk - niet lukt, bijvoorbeeld door een sociale, geestelijke of lichamelijke beperking. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt, die bij hem of haar past.We zien de zorg graag zoveel mogelijk op maat en waar dit kan in de eigen leefomgeving vorm gegeven. De lijntjes naar zorg of ondersteuning moeten kort zijn en makkelijk vindbaar. De mantelzorger is hierbij onmisbaar.


Wij maken ons sterk voor het verenigingsleven

Er is een groot scala aan verenigingen, clubs en maatschappelijke initiatieven in al onze dorpen en buurtschappen aanwezig. Eersel Samen Anders vindt het belangrijk dat die er blijven en we dragen nieuwe initiatieven, die een goed leven ondersteunen, een warm hart toe. Ons hart gaat ook uit naar alle vrijwilligers die dit mogelijk maken. Zonder vrijwilligers kunnen al die zaken, waar we allemaal van genieten, niet bestaan. Dat iédereen daar van moet kunnen genieten, spreekt voor zich. Dus zijn subsidies en regelingen die zorgen dat iedereen kan meedoen, ook met een krappe portemonnee, een andere culturele achtergrond of een beperking, erg belangrijk. Eersel Samen Anders draagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een fijne leefomgeving. Op diverse manieren kunt u daar ook uw steentje aan bijdragen. Kent u de dorpsondersteuner, de vertegenwoordigers van de dorpsraden, de wijkagent, de jeugdcoach? Zij vormen een belangrijke verbinding naar de gemeente. Maar u kunt ons natuurlijk ook direct aanspreken.