Skip to main content

Eindhoven Airport

Kempisch wonen in een wereldregio, daarvan maakt ook Luchthaven Eindhoven deel van uit.

Wonen, werken en recreëren in de omgeving van Eindhoven Airport brengt naast meerwaarde voor de regio ook negatieve effecten met zich mee. Als “last-gemeente” weten we in Eersel precies wat daarmee bedoeld wordt. Onze mooie gemeente Eersel ligt namelijk exact onder de aanvliegroute. Juist daarom is het belangrijk om bij de juiste partijen (ministerie van I & W – ministerie van Defensie – Eindhoven Airport – Provincie Noord-Brabant – Gemeente Eindhoven – vertegenwoordigers randgemeenten) in het Luchthaven Eindhoven Overleg aan tafel te zitten om mee te praten over alle aspecten van het vliegveld.

Meepraten over de lusten maar ook de overlast-onderwerpen zoals luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Vanzelfsprekend met inbreng van de klankbordgroep Gemeente Eersel welke is samengesteld uit vertegenwoordigers uit Knegsel Steensel Wintelre Eersel Vessem en Duizel. Het vliegveld moet dienstbaar zijn en aantoonbaar bijdragen aan de ontwikkelingen in de regio. De aantrekkelijkheid van de regio voor wonen, werken en recreëren mag door de aanwezigheid van het vliegveld niet verder worden aangetast.

We zijn akkoord gegaan met de adviezen van Dhr Pieter van Geel zoals omschreven in zijn rapport “Opnieuw Verbonden” van april 2019. De nadelige effecten van geluid, luchtvervuiling en verkeer op leefbaarheid, gezondheid en klimaat dienen af te nemen. Groei van het aantal vliegbewegingen kan verdiend worden door inzet van stillere (minder geluid) en schonere (minder uitstoot) vliegtuigen of door het treffen van andere maatregelen om hinder terug te brengen. Wat we reeds bereikt hebben is geen geplande vluchten meer na 23:00 uur en transformatie naar elektrisch grondmaterieel.

Aan gesprekstafels “van inwoner tot minister” blijven we ons maximaal inzetten voor naleving van de geformuleerde adviezen. Met name de aspecten reductie van de geluidhinder door verduurzaming van de vloot.

Gemiddeld gebruiken we per inwoner circa 10.000 liter lucht per dag en we weten (nog) niet wat er in zit. We zetten ons maximaal in voor de verbetering van de luchtkwaliteit (Eersels meetnet luchtkwaliteit & geluid en Regionaal Meetnet door gebruikmaking van hoogwaardige sensortechniek) voor een gezonde(re) leefomgeving in Gemeente Eersel. De analyse van de meetgegevens gaat ons handelingsperspectief bieden. Meten is weten!

Eersel Samen Anders

lokaal sterk