Onze speerpunten

Eersel samen Anders zet zich vol in voor deze speerpunten. Lees ook onze verdieping per thema in het 'menu standpunten'

 1. Eersel is en blijft een zelfstandige en financieel gezonde gemeente.
 2. Wij staan los van landelijke partijprincipes en durven lokaal maatwerk te leveren.
 3. Een betaalbaar huis voor iedereen in elk dorp. We bouwen ruimen 1.200 woningen tot 2030
 4. We focussen op een goed woon- werk- en (be)leefklimaat. Je moet je thuis voelen!
 5. Leefbaarheid in alle dorpen en wijken staat bij ons voorop. Ontmoetingsplaatsen, gemeenschapshuizen, brede scholen, sport- en culturele voorzieningen en verenigingen blijven we dan ook faciliteren en financieel ondersteunen.
 6. Ondernemende inwoners en creatieve ondernemers bieden we ruimte. Samenwerking juichen we toe, waarbij we initiatieven vanuit kansen benaderen.
 7. Duurzaamheid; onverminderd doorpakken op de kansen die er zijn om de energietransitie vorm te geven. De juiste keuzes op de juiste plaats, met oog voor onze Kempische omgeving. Wij geven het voorbeeld en stimuleren (financieel) inwoners om verduurzaming en energiebesparing vorm te geven.
 8. Dichtbij & Betrokken; voortzetten van 'dorp maken het verschil' en ondersteunen van lokale initiatieven die de leefbaarheid bevorderen.
 9. Zorg voor iedereen en zorg voor elkaar. Verder uitrollen van dorpsondersteuners in alle kernen.
 10. Sportparken voor een gezonde en betrokken leefomgeving. Sporten in eigen dorp is van groot belang: gezond, laagdrempelig en een ontmoetingsplaats voor onze inwoners.
 11. Leven en Beleven! Recreate en Toerisme is belangrijk voor onze gemeente: economisch, ontspanning en werkgelegenheid. Samen met VisitEersel bouwen we verder aan een aantrekkelijk Eersel.
 12. Natuur en Buitengebied. We werken samen met betrokken partijen aan een duurzaam, gezond en aantrekkelijk buitengebied Een juiste balans tussen landbouw, natuur, milieu, wonen en recreatie.

Lees ook onze verdieping per thema in het 'menu standpunten' of gebruik de volgende links: