Download ons volledige partijprogramma


Eersel samen Anders heeft onlangs een enquête gehouden:
“Kempensamenwerking of fusering?”

  • 77,0 % geeft aan geen of onvoldoende informatie te hebben gehad over de gemeentelijke herindeling
  • 66,0 % is geen voorstander van een herindeling van de 5 Kempengemeenten
  • 62,5 % is van mening dat na herindeling de inwoners minder betrokken zijn
  • 60,0 % denkt dat een herindeling een kostenbesparing oplevert
  • 40,0 % denkt dat de kwaliteit van de dienstverlening verbetert