Toerisme

Music_on_Payday_Eersel

We willen de Kempen nog nadrukkelijker op de kaart zetten als een aantrekkelijk gebied voor toeristen en recreanten. Bedrijven versterken elkaar hierin door elkaar op te zoeken en samen te werken. Het denken vanuit gebieds- en themaclusters helpt hierbij bijvoorbeeld de omvorming van de natuurgebieden de Gender, het Beerze Reuselgebied, de landgoederen, de theetuinen e.a. Het biedt mogelijkheden voor de werkgelegenheid, een vervangende economische drager en een bijdrage in de oplossing van vrijkomende agrarische gebouwen. Ook voor initiatieven van de agrariƫrs die naast hun bedrijf willen investeren in recreatie zien we kansen een aantrekkelijk product voor toeristen en onze inwoners te realiseren. Dit kan leiden tot omvorming van een agrarisch bedrijf naar een volledig toeristisch bedrijf, bijvoorbeeld het Caves in Wintelre. Eersel samen Anders vindt het dan ook van belang dat vanuit het lange termijn perspectief positief met deze plannen moet worden meegedacht. Verder vindt Eersel samen Anders het belangrijk TIP te ondersteunen.