Samen kansen zien, samen kansen pakken!

Sociaal

Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving. Iedereen moet de kans krijgen om het beste uit zijn of haar leven te halen. De gemeente moet klaar staan voor haar inwoners als dit - tijdelijk - niet lukt, bijvoorbeeld door een sociale, geestelijke of lichamelijke beperking. Komende periode blijft de samenwerking met andere gemeenten hierbij een belangrijke rol spelen. Als Eersel samen Anders gaan we voor het versterken van deze samenwerking om niemand buiten de boot te laten vallen.

De gemeente Eersel heeft een geweldig vrijwilligersklimaat en dat moeten we koesteren, waarderen en verder stimuleren. Het is belangrijk dat er gezamenlijke betrokkenheid is en dat de gemeente dit ook laat blijken. Vooraf duidelijke afspraken maken, de verwachtingen met elkaar managen en eerlijk zijn naar elkaar. Dat zijn de kritische succesfactoren.

Eersel samen Anders vindt dat in deze krappe tijden niet bezuinigd mag worden op de mensen die van de gemeente hulp nodig hebben. Eersel samen Anders wil vasthouden aan de bijzondere bijstandsnorm als het gaat om deelname aan sociale activiteiten, kwijtscheldingsregelingen en dergelijke voor onze minima. Re-integratie en scholingsmaatregelen, intensieve begeleiding voor langdurig werklozen zijn juist nu noodzakelijk. Van de ontvanger mag een actieve gemotiveerde houding verwacht worden. Een uitkering is een vangnet als werken (even) niet lukt.