Leefbaarheid & Veiligheid"

Wintelre_Willibrordus

De gemeente Eersel heeft goede basisvoorzieningen waar we trots op zijn. We hebben een goede infrastructuur zoals een aangrenzende snelweg, goed en uitgebreid onderwijs met haar brede scholen concept en voortgezet onderwijs, gezellige centra met terrassen en winkels. Deze voorzieningen en de vele bedrijven die de gemeente Eersel rijk is, bieden veel werkgelegenheid. Eersel samen Anders ziet kansen om samen met u dit verder te versterken en uit te bouwen. Om de veiligheid te verbeteren, moet de wijkagent de straat op en de wijken in. Initiatieven zoals buurtpreventie hebben onze volledige steun. Criminaliteit mag niet lonen. Politie en brandweer moeten in het veiligheidsbeleid prioriteit geven aan de zaken waar de inwoners en bedrijven om vragen. Bijvoorbeeld de bestrijding van woninginbraken en winkeldiefstal. Wij willen allemaal veilig wonen en werken. Sommige kernen en buitengebieden in onze gemeente liggen afgelegen als het gaat om de bereikbaarheid door de hulpdiensten.

Eersel samen Anders heeft aandacht voor de beschikbaarheid, bereikbaarheid en aanrijdtijden van deze hulpdiensten. Ook krijgen fysieke veiligheid (bijvoorbeeld goederenvervoer over weg, water en spoor) en risicovolle bedrijven onze nadrukkelijke aandacht. Een goede bereikbaarheid en bluswatervoorziening zijn een voorwaarde voor de kwaliteit van de brandweerzorg. Eersel samen Anders houdt vinger aan de pols bij beleid dat bij de Veiligheidsregio ligt. Er dient een blijvende aandacht te zijn voor de rol van de vele brandweervrijwilligers in onze gemeente. Openbare verlichting is belangrijk voor de verkeersveiligheid, maar zeker ook voor de sociale veiligheid. Mensen ervaren snel een gevoel van onveiligheid door het ontbreken van goede verlichting. De inzet van LED-straatverlichting juicht Eersel samen Anders toe.