Eindhoven Airport

Eindhoven_AirportHet vliegveld moet dienstbaar zijn en aantoonbaar bijdragen aan de ontwikkelingen in de regio. De aantrekkelijkheid van de regio voor wonen, werken en recreƫren mag door aanwezigheid van het vliegveld niet verder worden aangetast. Wij zijn als partij voor het uitvoeren van een maatschappelijke kosten-baten-analyse van het vliegveld in relatie tot economie, milieu en leefbaarheid.

De nadelige effecten van geluid, luchtvervuiling en verkeer (horend bij 43.000 verkeersbewegingen) op leefbaarheid, gezondheid en klimaat moeten vanaf 2019 gaan afnemen. Groei van aantal vliegbewegingen boven 43.000 moet verdiend worden door stillere (minder geluid) en schonere (minder uitstoot) vliegtuigen in te zetten of door andere maatregelen om hinder terug te dringen. De helft van deze winst kan ingezet worden om het aantal vliegbewegingen te laten groeien. De andere helft moet ten goede komen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving van het vliegveld.

Het door voormalig staatssecretaris Mansveld toegezegde onafhankelijk onderzoek naar hinderbeperking moet door het Rijk worden uitgevoerd en is gericht op bovenstaande milieuwinst. Mobiliseer de landelijke politieke partijen om dit onderzoek uit te voeren inclusief voorstellen voor uitvoering. Als laatste willen we geen geplande landingen na 23.00 uur en geen geplande starts voor 7.00 uur en in het weekend niet voor 08.00 uur.