Onze extra speerpunten

Eersel samen Anders heeft zijn 10 hoofdpunten bepaald, maar daarnaast streven wij naar maatwerk hebben we naast de punten bij de dorpen ook verschillende algemene speerpunten die voor alle kernen gelden:

 1. Versterken van het toerisme in de regio.
 2. Wij staan los van landelijke partijprincipes en durven maatwerk te leveren.
 3. Werken aan een samenleving waarin de mens centraal staat. De mens moet zich thuis voelen in zijn eigen leefgemeenschap! Financieel gezond zijn is belangrijk. Problemen niet vooruitschuiven naar de volgende generatie(s) en geen verwachtingen wekken.
 4. Kempisch wonen in een Wereldregio innovatie en duurzaamheid zijn van groot belang.
 5. Eersel recreatie- en wandelgemeente. (in relatie tot toekomstvisie + masterplan toerisme & recreatie).
 6. Adviezen van de dorpsraden serieus afwegen op haalbaarheid.
 7. Zorg op maat (24 uur per dag, 7 dagen per week).
 8. Geen verruiming openingstijden Eindhoven Airport.
 9. Continuïteit van het verenigingsleven. Sportparken als centrale ontmoetingsplaats voor onze burger. Het samenvoegen van sportparken in een natuurlijk proces en pas dan als clubbesturen het eens zijn met elkaar.
 10. Een levensloopbestendige woonomgeving voor inwoners in de leeftijdsklassen van jong, tiener, volwassenen, senioren tot hoog bejaard. Prettig om daar te wonen, zo lang als je dat wilt.
 11. De gemeente stelt zich constructief en flexibel op richting de agrarische sector en het buitengebied versus de ontwikkelingen op het gebied van landschap, wonen, recreatie en milieu. Een juiste balans tussen deze aandachtsvelden.