profiel leonLéon Kox, getrouwd, 3 kinderen;

Eigenaar Léontwerp (ontwerp- & adviesbureau)

Plaats 3 verkiezingslijst Eersel samen Anders.

De inwoners zijn de centrale factor in onze samenleving en daarom moeten zij ook bepalend kunnen zijn voor het te maken beleid. Dit werkt alleen als de gemeente vanuit de inwoner denkt en vol inzet om ‘betrokkenheid' te organiseren. Helaas hebben veel mensen hun interesse (en geloof) in de overheid verloren. Dit is een slechte zaak welke de democratie onder druk zet. Het is immers belangrijk dat mensen invloed uit kunnen oefenen op het beleid dat hen raakt. Dat inmiddels velen dit idee zijn kwijtgeraakt is een van de grootste problemen waar veel gemeenten mee worstelen; ook in Eersel. We moeten daarom toewerken naar een bestuursvorm waarbij we onze eigen rollen moeten evalueren en durven te veranderen. Democratische legitimatie en herkenbaarheid van de raadsleden móet verbeterd worden. Er moet een antwoord komen op de vraag hoe wij (raad, college en Burgemeester) vanuit onze rollen en positie de verbinding met de samenleving naar een hoger plan kunnen tillen. Ik vind het belangrijk en volstrekt logisch om dit dichtbij te organiseren.

Het is klip en klaar dat samenwerken voor grotere sociaaleconomische vraagstukken noodzakelijk en belangrijk is, heel belangrijk, maar tegelijkertijd is het van evident belang om op lokaal niveau invulling te geven aan de gewenste maatschappij waarin actief burgerschap wordt gevraagd. Dus sámen dingen oppakken én realiseren van nabijheid en betrokkenheid. Er zullen dan ook altijd opgaven en uitdagingen zijn die te groot zijn voor het servet en te klein voor het tafellaken. Een ideale schaal hiervoor is er niet. Gemeenten zullen altijd meerdere taken hebben, waarvan het bereik niet samenvalt met hun beheersgebied. Dit blijft dus een kwestie van gezond verstand gebruiken.

 

Rik SpoorenRik Spooren, geboren en getogen in Duizel. En al lang oprecht en actief betrokken bij onderwerpen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Plaats 7 verkiezingslijst Eersel samen Anders.

Ik heb een hekel aan schijndemocratie, schijnoplossingen, jezelf alleen maar indekken en aan een ‘ja maar’-mentaliteit. Het moet aan het leven van mensen werkelijk iets bijdragen! Soms is het gewoon nodig door de zure appel heen te bijten, maar uiteindelijk moet ons handelen voor iedereen iets leuks opleveren. Of het nu over een persoon gaat of over beleid: mijn interesse is altijd gericht op hoe mensen zelf invloed kunnen uitoefenen op het eigen welbevinden. Dat betekent naar mijn mening dat mensen zo veel als mogelijk vrijheid moeten hebben. En zelf beslissingen kunnen nemen. Werkelijk invloed kunnen uitoefenen. En ik vind dat de gemeente/ overheid/ leidinggevenden - iedereen eigenlijk - daarvoor het beste gericht is op mogelijkheden. En 'de rem’ pas mag gebruiken als dat echt niet anders meer kan.

Daarom steun ik Eersel samen anders:

Omdat deze partij rechtstreeks gericht is op het welbevinden van de burgers van onze dorpen. Zonder last te hebben van de afstandelijke discipline van landelijke partijen. Eersel samen anders, wil dat de leefbaarheid binnen de dorpen in stand wordt gehouden; kijk maar naar het uitgangspunt dat bijvoorbeeld voetbalverenigingen binnen het eigen dorp moeten blijven beschikken over een voetbalveld. Logisch toch?! Omdat deze partij de menselijke maat nog in het vizier heeft: Waarom de gemeentes steeds groter maken en je tegelijk zorgen maken dat mensen zich steeds minder betrokken voelen bij de politiek…? Onlogisch toch?!

Ik zou zeggen: maak uiteraard een eigen keuze in het stemhokje, en gá stemmen; maar Eersel samen anders is in mijn ogen geen verloren stem….!