LogoEerselsamenAnders


 1. Bedrijven/ondernemers mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen; stimuleren van creativiteit en vermindering van regelgeving.

 2. Eersel recreatie- en wandelgemeente. (in relatie tot toekomstvisie + masterplan toerisme & recreatie).

 3. Vrijwilligersbeleid stimuleren en enthousiasmeren, waarbij grote betrokkenheid ontstaat voor de medemens.

 4. Eersel samen Anders wil werken aan een samenleving waarin de mens centraal staat. Daar gaat het om; de mens moet zich thuis voelen in zijn eigen leefgemeenschap! Financieel gezond zijn is belangrijk.

 5. Problemen niet vooruitschuiven naar de volgende generatie(s) en geen verwachtingen wekken.

 6. Sportparken als centrale ontmoetingsplaats voor onze burger.

 7. Het samenvoegen van sportparken in een natuurlijk proces en pas dan als clubbesturen het eens zijn met elkaar.
knegsel

Een levensloopbestendige woonomgeving voor inwoners in de leeftijdsklassen van jong, tiener, volwassenen, senioren tot hoog bejaard. Prettig om daar te wonen, zo lang als je dat wilt.

 1. Het behoud van de basisschool.

 2. Continuïteit van het verenigingsleven. Sportparken als centrale ontmoetingsplaats voor onze burger. Het samenvoegen van sportparken in een natuurlijk proces en pas dan als clubbesturen het eens zijn met elkaar.

 3. Reduceren van de verkeersdruk, vooral door het sluipverkeer.

 4. Veilige fiets- en wandelroutes voor onze inwoners en toeristen, denk hierbij aan Knegsel Hoogeloon.

 5. Zorg op maat (24 uur per dag, 7 dagen per week).

 6. Verloedering leefomgeving voorkomen door onderhoud openbare ruimte.

 7. Geen verruiming openingstijden Eindhoven Airport.

 8. Zoeken naar uitbreidingslocaties.

steensel02

 1. Aandacht voor fietspad Steensel – Riethoven.

 2. Sportparken als centrale ontmoetingsplaats voor onze burger. Het samenvoegen van sportparken in een natuurlijk proces en pas dan als clubbesturen het eens zijn met elkaar.

 3. Upgraden en herinrichten van de Eindhovenseweg.

 4. Zoeken naar uitbreidingslocaties.

 5. Aanpakken Frans van Nuenenstraat.
wintelre

 1. Herinrichten doorgaande weg Willibrordusstraat Wintelre.

 2. Eersel recreatie- en wandelgemeente. (in relatie tot toekomstvisie + masterplan toerisme & recreatie)

 3. Ons Ouw meer, als parel van het natuurgebied.

 4. Sportparken als centrale ontmoetingsplaats voor onze burger.

 5. Het samenvoegen van sportparken in een natuurlijk proces en pas dan als clubbesturen het eens zijn met elkaar.

 6. Afname geluids- en milieu overlast van met name vliegverkeer.

 7. Geen verruiming van bestaande openingstijden Eindhoven Airport, ook niet vliegen om vijf over elf.

 8. De gemeente stelt zich constructief en flexibel op richting de agrarische sector en het buitengebied versus de ontwikkelingen op het gebied van landschap, wonen, recreatie en milieu.

 9. De gemeente stelt zich constructief en flexibel op richting de agrarische sector en het buitengebied versus de ontwikkelingen op het gebied van landschap, wonen, recreatie en milieu. Een juiste balans tussen deze aandachtsvelden.

Duizel Groenstraat


 1. Plaatselijke oplossingen voor plaatselijke problemen.

 2. Sportparken als centrale ontmoetingsplaats voor onze burger. Het samenvoegen van sportparken in een natuurlijk proces en pas dan als clubbesturen het eens zijn met elkaar.

 3. Voltooien fietspad Knegsel-Duizel, Duizel-Hoogeloon.

 4. Handhaven en faciliteren van lokale voorzieningen met aandacht voor de brede scholen en MFA's in onze dorpen als fundament voor de samenleving.

 5. Bouwen voor alle leeftijden.
vessem

 1. Zoeken naar locaties voor bouw.

 2. Woningbouw voor kopers en huurders in alle kernen.

 3. Waarborgen van instroom jongeren en doorstarters (focus op Vessem) en accent op prettige leefomgeving ouderen.

 4. Starterswoningen van nu kunnen de seniorenwoningen van de toekomst zijn.

 5. Doortrekken fietspad Mr. de la Courtstraat bij ontwikkelen bestemmingsplan Postels Huufke in Vessem.

 6. Sportparken als centrale ontmoetingsplaats voor onze burger.

 7. Het samenvoegen van sportparken in een natuurlijk proces en pas dan als clubbesturen het eens zijn met elkaar.

 8. De gemeente stelt zich constructief en flexibel op richting de agrarische sector en het buitengebied versus de ontwikkelingen op het gebied van landschap, wonen, recreatie en milieu. Een juiste balans tussen deze aandachtsvelden.