Gemaakte fout herstellen dossier Breemakkerweg 5

Er is geen sprake van gezichtsverlies om een gemaakte fout te erkennen en te herstellen. Integendeel.... Dit zou de insteek moeten zijn van een gemeente naar haar burgers toe. Het is bovendien ondoenlijk voor een burger om de totale gemeente te controleren. Daar is tenslotte de gemeenteraad voor en de ambtelijke organisatie wat onderdeel uitmaakt van hun werkzaamheden. Als Eersel Anders zijn wij van mening waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Is dat erg??!! Als de fouten zo spoedig mogelijk hersteld worden niet. Als dat 37 jaar duurt wel. Dan moet iemand zich toch achter de oren krabben zeker als het intern bij de ambtelijke organisatie wordt geconstateerd en erkend. Dit blijkt uit de verstrekte bouwvergunning van 18 juli 1978 voor het vernieuwen van een woning Breemakkerweg 5 die verwisseld wordt met een bouwvergunning van 10 oktober 1958 waar vergunning wordt verleend voor een weekend huisje gelegen aan de Dijkakkerweg 8. Ook de provincie heeft mbt de goedkeuring van het bestemmingsplan buitengebied de verkeerde vergunning ontvangen en op basis daarvan dus een foutief besluit genomen met betrekking tot Breemakkerweg 5. Een correcte en passende oplossing is hier op zijn plaats. Zou deze fout in beginsel niet zijn gemaakt dan zouden alle daarop volgende acties ter reparatie overbodig zijn