Legt de gemeente Eersel de rode loper uit voor MC DONALDS ? Deze vraag werd ons voorgelegd tijdens de commissievergadering van 12 januari jongstleden. MC Donalds heeft een principeverzoek ingediend voor realisering van een fastfood restaurant nabij de carpoolplaats aan de Steenovens in Eersel. Na twee eerdere verzoeken in de afgelopen (circa) tien jaar van MC Donalds is dit de derde poging. Is driemaal scheepsrecht? Middels een 'ja, mits ...' opstelling van het college werd na ongeveer anderhalf uur discussie in de commissie duidelijk hoe de vlag er bij hangt. Voor dit dossier heeft Eersel Anders een 'nee, want ...' standpunt. Ondanks enkele positieve argumenten zoals o.a. werkgelegenheid (hoewel de genoemde 80-100 werknemers wel erg ambitieus klinkt), duurzaamheidsbeleid van MC Donalds , erfpacht opbrengsten voor de gemeente Eersel en uitbreiding van de carpoolplaats heeft Eersel Anders zijn bedenkingen. In zijn presentatie heeft de inspreker namens MC Donalds geen woord gerept over de gezondheidsfactor (calorieen en E-nummers) van de MC Donalds menukaart. Nee tegen MC Donalds in Eersel want ... de producten die MC Donalds aanbiedt zullen geen positief effect hebben op de gezondheid en bestaand overgewicht van haar consumenten, in deze de Eerselse , Kempische en 'passerende A-67' burgers. Het zal eerder een negatief effect ten gevolge hebben. Gemeente Eersel neemt al een prominente plaats in op de regionale 'ranglijst' als het gaat over obesitas. De aanwezigheid van MC Donalds zal indruisen tegen het opgestelde gezondheidsbeleid van de gemeente Eersel. Nee tegen MC Donalds in Eersel want ... het zal een directe concurrent zijn voor lokale ondernemers met dezelfde doelgroep. Het betreft hier een tiental cafetaria's , broodjesbars en lunchrooms; daar bovenop ook de bedrijfskantines en sportkantines in de omliggende dorpen Eersel, Bladel, Bergeijk en Reusel - de Mierden. Nee tegen MC Donalds in Eersel want ... een voor MC Donalds noodzakelijk goed zichtbare 15 meter hoge mast kan als horizonvervuiling worden gezien en past niet in ons Eersels straatbeeld. Onze industrieterreinen hebben nu een geheel groene inpassing waar schreeuwende reclame uitingen niet zijn toegestaan. Nee tegen MC Donalds in Eersel want ... mogelijk is er een beter passend alternatieve invulling voor deze 'entree van de poort van de Kempen' , in overleg met de belanghebbende ondernemers.