Zoals bekend is de coalitie van CDA, D66 en PvdA/GL op 26 januari gevallen omdat ze een motie die door een meerderheid in de gemeenteraad is aangenomen weigerde uit te voeren. De wethouders hebben hun portefeuille beschikbaar gesteld en er zou een nieuwe coalitie gevormd moeten worden. Eersel Anders is op grond van de verkiezingsuitslag aangewezen als partij om het proces van een nieuwe coalitie te leiden. Het vormen van een nieuwe coalitie is niet van de grond gekomen. Als Eersel Anders hebben wij gekozen voor een informateur om het proces mbt het vormen van een coalitie te begeleiden en dit proces zo transparant mogelijk te laten verlopen. Voor de informateur de heer Godfried van Gestel heeft Eersel Anders een opdracht geformuleerd waarbij het advies van de informateur bindend is. Dit betekent dat Eersel Anders zich op deze manier kwetsbaar heeft opgesteld. De informateur heeft met alle politieke partijen gesprekken gevoerd conform de opdracht, waarbij de insteek was dat Eersel Anders deel zou gaan nemen aan een nieuw te vormen coalitie als grootste partij. Aan de hand van de gesprekken met de politieke partijen CDA, D66, VVD, Kernbeleid, PvdA/GL en Leefbaar Eersel is hij verkennend aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in enkele mogelijke opties om een meerderheid te vormen binnen de gemeenteraad van de gemeente Eersel met de partij Eersel Anders ; los van de partijpolitieke opvattingen en programmatische inhouden. Van dit laatste is de grootste gemene deler gehanteerd en vervolgens is geconcludeerd dat om en nabij de 80% van de programma's vele overeenkomsten vertonen en dat de verschillen hun eigen identiteit en visie mochten blijven behouden. Over de verschillen zou in een later stadium gesproken worden met de partijen om deze te beslechten dan wel op te lossen op basis van consensus. Nadat de gesprekken hebben plaats gevonden met de informateur door alle partijen heeft de informateur Eersel Anders uitgenodigd om zijn bevindingen en de mogelijke combinaties te bespreken. Vervolgens heeft de informateur een tweede ronde ingelast.

Na deze gesprekken heeft Eersel Anders besloten om met alle partijen zoals eerder is aangegeven afzonderlijk om de tafel te gaan zitten om te polsen hoe een nieuw te vormen coalitie met Eersel Anders gestalte zou kunnen krijgen. Eersel Anders heeft geen enkele partij buitengesloten. Nadat in de media partijen al vooraf standpunten hadden ingenomen mbt een samenwerking met Eersel Anders heeft met name het CDA al snel de deur dicht gegooid. Toch heeft Eersel Anders het CDA bereid gevonden om aan de tafel te komen zitten wat wij waarderen en samen een gesprek met de informateur te beleggen. Het CDA wilde niet over hun schaduw heen stappen en bleven bij hun standpunt om niet met Eersel Anders samen te werken. De wonden waren te vers en de tijd zal het leren. De vraag die gesteld werd was hoe komt het dat twee leden van eenzelfde fractie de partij verlaten. Het is een intern vraagstuk wat Eersel Anders niet kan en mag oplossen. Dat moest het CDA zelf doen. De fractie PvdA/GL heeft in het laatste gesprek samenwerking met Eersel Anders niet uitgesloten. Het laatste gesprek heeft plaats gevonden met D66, Eersel Anders en de informateur. Hieruit bleek dat D66 een blok heeft gevormd met het CDA en werden de hakken in het zand gezet. Geen openingen. De liefde moet van twee kanten komen en dat was niet het geval. Als Eersel Anders hebben we elkaar nog de hand geschut. De gesprekken met Leefbaar Eersel, Kernbeleid en de VVD verliepen constructief en met veel respect voor elkaars meningen en opvattingen. De speerpunten van de VVD wilde deze partij realiseren. Dat is hun goed recht en in de onderhandelingen zouden we daar uitgekomen zijn de VVD kennende maar ook met de andere genoemde partijen. Wij vinden het heel jammer dat het zo gelopen is en de uitkomst zal mogelijk zijn dat de oude coalitie doorgaat weliswaar mogelijk als een minderheidscoalitie. Welke problemen dat oplevert voor de gemeente Eersel en haar inwoners moeten we afwachten en is deels de opstelling en keuze voor een minderheidscoalitie, maar het is typerend dat de minderheidscoalitie geen partij vindt om deel te nemen in deze minderheidscoalitie. De vraag is, moet de bevolking tevreden zijn en zijn de mensen uit de gemeente Eersel gediend met een minderheidscoalitie met alle mogelijke gevolgen van dien als we praten over een krachtig bestuur. Wij, Eersel Anders, hebben onze twijfels, maar blijven ons best doen om de belangen van onze inwoners optimaal te dienen en staan open voor allerlei vragen, suggesties en opmerkingen gesteld door onze inwoners. Wij denken dat wij op deze manier u allen hopelijk voldoende hebben geinformeerd en ontmoeten u allen graag waar en hoe dan ook.